MENU

Songtext - LYRICS

น้องไอซ์ สารคาม 「Cover Version」 - คารถแห่

เป็นสาวนักเรียน นักเรียนนักเรียนเรียนมอ
อีแม่อีพ่อ ดาวน์มอเตอร์ไซด์ให้ใซ้
ขับไปโรงเรียน ฝึกอ่านฝึกเขียนเพียรตั้งใจ
บ่เคยเหลวไหล เถลไถลออกเส้นทาง


น้องไอซ์ สารคาม 「Cover Version」 - คารถแห่ - Songtext - LYRICS

เป็นสาวนักเรียน นักเรียนนักเรียนเรียนมอ
อีแม่อีพ่อ ดาวน์มอเตอร์ไซด์ให้ใซ้
ขับไปโรงเรียน ฝึกอ่านฝึกเขียนเพียรตั้งใจ
บ่เคยเหลวไหล เถลไถลออกเส้นทาง

แต่มามื้อนี้ มื้อนี้ มื้อนี้ มื้อนี้
มีบุญมีงาน อยู่บ้านข้างหน้าขวางทาง
ซ่างมาคึดยาก ลำบากหัวใจของนาง
สิไปโรงเรียน หรือไปเอาบุญน้อเฮา

ย้อนเขาลือเขาส่า ว่าละมีรถแห่
วงใหญ่คักแน่ แห่ยามมื้อเช้า
เสียงดังตึ้มๆ ตึ้มๆ ตึ้มๆ ตึ้มๆๆๆๆ
กระหึ้ม ตำใจเฮา
เป็นตาม่วนเอาฮ้าย โอ๊ยหน่ายคักแน่

กะเลยแว วับ แว วับ แว วับ
แว วับ ขับรถไปใส่รถแห่
เข้าไปจอดแท้แล้ ละอยู่หน้ารถแห่

กะเลยแว วับ แว วับ แว วับ แว วับ
ขยับ ไปเต้นแท้แล้
ละยกมือแก่แด่ ละอยู่หน้ารถแห่

จังแม่นม่วนคักแน่
สาวนักเรียนเมื่อยแอ้แล้
อย่าไปบอก อีพ่อ
อีแม่ และคุณครู ของหนูเด้อค๊า
เด้อ ค๊า เด้อค๊า เด้อค๊า
ว่าเจอหนู อยู่หน้ารถแห่

ผู้สาวนักเรียน นักเรียน นักเรียนเรียนมอ
มื้อนี้ขอขาด ขอโดดโรงเรียนมาแห่
บ่ไปมื้อเดียว ก็คงบ่ปึกดอกละแม่
สิแก้เอาดอก คันครูให้ศูนย์ให้รอ
มื้อนี้ขอลา ย้อนหนูนั้น คารถแห่
มื้อนี้ขอลา ย้อนหนูนั้น คารถแห่

........ดนตรี........

ย้อนเขาลือเขาส่า ว่าละมีรถแห่
วงใหญ่คักแน่ แห่ยามมื้อเช้า
เสียงดังตึ้มๆ ตึ้มๆ ตึ้มๆ ตึ้มๆๆๆๆ
กระหึ้มตำ ใจเฮา
เป็นตาม่วนเอาฮ้าย โอ๊ยหน่ายคักแน่

กะเลยแว วับ แว วับ แว วับ แว วับ
ขับรถไปใส่รถแห่
เข้าไปจอดแท้แล้ ละอยู่หน้ารถแห่

กะเลยแว วับ แว วับ แว วับแว วับ
ขยับไปเต้นแท้แล้
ละยกมือแก่แด่ ละอยู่หน้ารถแห่

จังแม่นม่วนคักแน่
สาวนักเรียนเมื่อยแอ้แล้
อย่าไปบอกอีพ่อ
อีแม่และคุณครู ของหนูเด้อค๊า
เด้อค๊า เด้อค๊า เด้อค๊า
ว่าเจอหนูอยู่หน้ารถแห่

ผู้สาวนักเรียน นักเรียน นักเรียน เรียนมอ
มื้อนี้ขอขาด ขอโดดโรงเรียนมาแห่
บ่ไปมื้อเดียว ก็คงบ่ปึกดอกละแม่
สิแก้เอาดอก คันครูให้ศูนย์ให้รอ
มื้อนี้ขอลา ย้อนหนูนั้น คารถแห่
มื้อนี้ขอลา ย้อนหนูนั้น คารถแห่More by SANDERLEY

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.

Just Go - Viagem Volta ao Mundo
#JustGo - Sanderlei Silveira